ความก้าวหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

Authors

  • จิณพิชญ์ชา มะมม

Abstract

มะเร็งเต้านมในประเทศไทยมีอุบัติการณ์สูงอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศและเป็นปัจจัยที่ทำให้หญิงไทยต้องเสียชีวิตในอัตราที่สูง บทความนี้นำเสนอเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้าและการวิจัยโรคมะเร็งเต้านมในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคซึ่งค้นพบในปัจจุบันให้ความรู้ที่ลงลึกถึงระดับโมเลกุลที่เกิดขึ้นในเซลล์มะเร็ง ความก้าวหน้าของการตรวจวินิจฉัยและการรักษา ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัด การพัฒนายาต้านมะเร็ง ฮอร์โมนบำบัดและรังสีรักษา ยังผลให้การรักษาโรคมะเร็งเต้านมมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนสามารถค้นพบผู้ป่วยในระยะเริ่มแรกและช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นด้วย ส่วนด้านการพยาบาล องค์ความรู้จากการวิจัยช่วยให้มีการพัฒนาวิธีการใหม่ๆ ในการให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้หญิงไทยมีการตรวจเต้านมด้วยตนเองและการมารับการตรวจวินิจฉัยเมื่อถึงวัยอันควรได้มากขึ้น รวมถึงการให้การดูแลผู้ป่วยในระหว่างการรักษาเพื่อช่วยลดผลข้างเคียงที่ตามมารวมถึงการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยหลังการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อันนำมาซึ่งการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่องและชัดเจน

คำสำคัญ : ความก้าวหน้าในการดูแลรักษา ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-05

How to Cite

1.
มะมม จ. ความก้าวหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 5 [cited 2022 Aug. 14];23(2):11. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2479

Issue

Section

บทความวิชาการ

Most read articles by the same author(s)