บทบาทพยาบาลในการเยียวยาสังคม

Authors

  • ประเวศ วะสี

Abstract

วารสารสภาการพยาบาล The Thai Journal of Nursing Counc

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-06

How to Cite

1.
วะสี ป. บทบาทพยาบาลในการเยียวยาสังคม. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 6 [cited 2022 Dec. 5];23(4):15. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2540

Issue

Section

บทความวิชาการ