สถานการณ์การรับรองสถาบันการศึกษาและการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์

Authors

  • วิจิตร ศรีสุพรรณ
  • ดรุณี รุจกรกานต์
  • พิชญ์นีติ์ คงประเสริฐ

Abstract

วารสารสภาการพยาบาล The Thai Journal of Nursing Counc

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-06

How to Cite

1.
ศรีสุพรรณ ว, รุจกรกานต์ ด, คงประเสริฐ พ. สถานการณ์การรับรองสถาบันการศึกษาและการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 6 [cited 2022 Dec. 3];23(4):20. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2541

Issue

Section

บทความวิชาการ