บทบรรณาธิการรับเชิญ การดูแลผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง: รูปแบบการบริการสุขภาพที่ท้าทาย

Authors

  • รัชนี นามจันทรา

Abstract

วารสารสภาการพยาบาล The Thai Journal of Nursing Council

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-06

How to Cite

1.
นามจันทรา ร. บทบรรณาธิการรับเชิญ การดูแลผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง: รูปแบบการบริการสุขภาพที่ท้าทาย. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 6 [cited 2022 Dec. 3];24(1):5. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2550