บทบรรณาธิการรับเชิญ การจัดการแบบลีนกับการบริการสุขภาพ

  • อารีย์วรรณ อ่วมตานี

Abstract

วารสารสภาการพยาบาล The Thai Journal of Nursing Council

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2012-09-07
How to Cite
1.
อ่วมตานีอ. บทบรรณาธิการรับเชิญ การจัดการแบบลีนกับการบริการสุขภาพ. TJNC [Internet]. 2012Sep.7 [cited 2020Apr.4];24(2):5. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2560