บทบรรณาธิการรับเชิญ การจัดการแบบลีนกับการบริการสุขภาพ

Authors

  • อารีย์วรรณ อ่วมตานี

Abstract

วารสารสภาการพยาบาล The Thai Journal of Nursing Council

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-07

How to Cite

1.
อ่วมตานี อ. บทบรรณาธิการรับเชิญ การจัดการแบบลีนกับการบริการสุขภาพ. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 7 [cited 2022 Aug. 12];24(2):5. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2560

Most read articles by the same author(s)