พยาบาลกับการประกอบวิชาชีพที่อาจถูกฟ้องร้องได้

Main Article Content

พรจันทร์ สุวรรณชาต

Abstract

วารสารสภาการพยาบาล The Thai Journal of Nursing Council

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
สุวรรณชาตพ. พยาบาลกับการประกอบวิชาชีพที่อาจถูกฟ้องร้องได้. TJNC [Internet]. 2012Sep.7 [cited 2020Feb.21];24(2):11. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2561
Section
บทความวิชาการ