อุปสรรคของการเริ่มให้ลูกดูดนมแม่ครั้งแรกในห้องคลอด

Authors

  • ภัสรา หากุหลาย
  • นันทนา ธนาโนวรรณ

Abstract

การเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ไม่ใช่สัญชาติญาณของมนุษย์ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ หากแต่เป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างแม่และลูก  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการเลี่ยงดูลูกด้วยนมแม่นั้นมีหลายประการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม อย่างไรก็ตาม อุปสรรคของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อาจเกิดขึ้นนับตั้งแต่เริ่มให้ลูกดูนมแม่ครั้งแรกในห้องคลอด เช่น ความเครียด การใช้ยาระงับความเจ็บปวดในระยะรอคลอด การผ่าตัดคลอดการแยกแม่และลูกทันทีหลังคลอด เป็นต้น ดังนั้นสูติแพทย์และพยาบาลผดุงครรภ์ควรตระหนักถึงอุปสรรคดังกล่าวและช่วยให้ลูกดูดนมแม่ทันทีหลังคลอดหรือโดยเร็วที่สุดภายในครึ่งชั่วโมงนมแม่ในเวลาต่อมาได้

คำสำคัญ : การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การเริ่มให้ลูกดูดนมแม่ครั้งแรก อุปสรรค ห้องคลอด

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-07

How to Cite

1.
หากุหลาย ภ, ธนาโนวรรณ น. อุปสรรคของการเริ่มให้ลูกดูดนมแม่ครั้งแรกในห้องคลอด. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 7 [cited 2022 Nov. 28];24(2):14. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2562

Issue

Section

บทความวิชาการ