บทบรรณาธิการ เคล็ดลับการเตรียมต้นฉบับงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์

Authors

  • สายพิณ เกษมกิจวัฒนา

Abstract

วารสารสภาการพยาบาล The Thai Journal of Nursing Council

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-07

How to Cite

1.
เกษมกิจวัฒนา ส. บทบรรณาธิการ เคล็ดลับการเตรียมต้นฉบับงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 7 [cited 2022 Nov. 27];24(4):5. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2581