บทบรรณาธิการ ขอเชิญชวนส่งบทความและงานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรม และการสร้างเสริมสุขภาพทางการพยาบาล

Authors

  • สายพิณ เกษมกิจวัฒนา

Abstract

วารสารสภาการพยาบาล The Thai Journal of Nursing Council

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-08

How to Cite

1.
เกษมกิจวัฒนา ส. บทบรรณาธิการ ขอเชิญชวนส่งบทความและงานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรม และการสร้างเสริมสุขภาพทางการพยาบาล. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 8 [cited 2022 Sep. 30];25(1):5. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2592

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>