นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยถ่างแผลผ่าตัดในการตัดกระเพาะปัสสาวะออก

Authors

  • ณิชา ปิยสุนทราวงษ์
  • เจริญ ลีนานุพันธุ์

Abstract

การผ่าตัดเพื่อตัดกระเพาะปัสสาวะออก (radical cystectomy) ในเพศชายจะผ่าตัดเอาต่อมลูกหมากและกระเพาะปัสสาวะออก สำหรับในเพศหญิงผ่าตัดเอาบางส่วนของช่องคลอด มดลูก และกระเพาะปัสสาวะออกหมด พร้อมกับการทำทางเดินปัสสาวะใหม่ (urinary diversion) การผ่าตัดทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเป็นการผ่าตัดแบบแผลเล็กผ่านกล้อง (laparoscopic cystectomy) อีกวิธีเป็นการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้อง (opened radical cystectomy) การผ่าตัดเพื่อตัดกระเพาะปัสสาวะออกโดยการเปิดหน้าท้องจะพบอุปสรรคโดยเฉพาะในผู้ป่วยเพศชาย เนื่องจากมีอุ้งเชิงกรานเล็กและแคบมาก ทำให้การเข้าถึงกระเพาะปัสสาวะและต่อมลูกหมากเป็นไปได้ยากและไม่ถนัด การผ่าตัดต้องใช้เวลานานผู้ป่วยเสียเลือดเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยแก้ปัญหาการผ่าตัดดังกล่าวให้ง่ายและสะดวกขึ้นเป็นสิ่งจำเป็น จึงได้พัฒนาเป็นอุปกรณ์ช่วยถ่างแผลผ่าตัดในการตัดกระเพาะปัสสาวะออก (self retraining retractor for radical cysto-prostatectomy ,uro-rama retractor ) ทำให้ศัลยแพทย์ผ่าตัดได้ราบรื่นและมีประสิทธิภาพผู้ป่วยปลอดภัยสูงขึ้น

คำสำคัญ : อุปกรณ์ช่วยถ่างแผลผ่าตัดในการตัดกระเพาะปัสสาวะออก นวัตกรรม

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-08

How to Cite

1.
ปิยสุนทราวงษ์ ณ, ลีนานุพันธุ์ เ. นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยถ่างแผลผ่าตัดในการตัดกระเพาะปัสสาวะออก. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 8 [cited 2023 Feb. 5];25(1):7. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2593