บทบาทพยาบาลกับการดูแลตนเองในผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย

Authors

  • จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์

Abstract

การดูแลตนเองของผู้ที่มีภาวะหัวใจวายเป็นหัวใจสำคัญในการดำรงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างไรก็ตามการดูแลตนเองในภาวะดังกล่าวเป็นเรื่องที่ยากและซับซ้อน ต้องอาศัยทั้งความเจริญทางแพทย์และสาธารณสุข การสนับสนุนจากสังคม รวมถึงแรงใจของผู้ป่วยเอง โดยการดูแลตนเองที่สำคัญสำหรับผู้ที่มีภาวะหัวใจวายได้แก่ (1) การรับรู้และการจัดการอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น (2) การรับประทานยาตามแผนการรักษาและการติดตามแผนการรักษาอย่างสม่ำเสมอ (3) การรับประทานอาหารและน้ำที่เหมาะสม (4) การรักษาสมดุลของการทำกิจกรรมและการพักผ่อน และ(5) การดูแลตนเองด้านจิตสังคม ซึ่งหากผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ย่อมส่งผลให้อัตราการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลซ้ำลดน้อยลง ดังนั้นบทบาทของพยาบาลที่สำคัญในการดูแลผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย คือ การส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย ซึ่งนอกจากการให้ความรู้ การให้คำแนะนำ การเป็นที่ปรึกษาและให้กำลังใจเมื่อผู้ป่วยเกิดปัญหาแล้ว ยังรวมถึงการเป็นผู้ประสานความร่วมมือระหว่างบุคลากรทีมสุขภาพกับผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่มีภาวะหัวใจวายมีส่วนร่วมในการรักษาและดูแลตนเองอย่างเต็มศักยภาพ

คำสำคัญ : การดูแลตนเอง ภาวะหัวใจวาย บทบาทพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-14

How to Cite

1.
ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์ จ. บทบาทพยาบาลกับการดูแลตนเองในผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 14 [cited 2022 Nov. 28];27(1):13. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2757

Issue

Section

บทความวิชาการ