ปัจจัยทำนายพลังสุขภาพจิตของพยาบาลจบใหม่หมุนเวียนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Authors

  • จันทร์สุดา จันทร์นพคุณ Chulalongkorn University
  • ศิริลักษณ์ ศุภปีตีพร

Keywords:

พลังสุขภาพจิต, Resilience Quotient, พยาบาลจบใหม่หมุนเวียน, newly rotating graduated nurses

Abstract

Objective: To study Resilience Quotient (RQ ) and predictive factors of newly rotating graduated nurses  of King Chulalongkorn  Memorial Hospital.

Design: Descriptive research

Implementation: The subjects were 193 newly rotating graduated nurses  of King  Chulalongkorn  Memorial  Hospital . Data were collected by using questionnaire; which consisted of demographic data and general information, Thai Resilience Quotient screening test ,the Personal Resource Questionnaire PRQ : Part II , and the Maudsley Personal Inventory .  Statistical analyses were descriptive statistic, t-test, Pearson’s product moment correlation coefficient and Multiple linear regression.

Results: Most of the subjects were female (97.4 percent) and average age were 22.6 years. About 75%of them had normal RQ and 9.8% had low RQ. Related factors to RQ included economic status, family burden, confidence to practice nursing, stressful life events, social support and personality type. Social support, personality type and family burden could predict RQ with a predictive value of 44.7%

Recommendations: Consideration and giving the importance to the predictive factors ; social support, personality type and family burden of  newly rotating graduated nurses  might be beneficial for developing RQ of  those nurses .

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Additional Files

Published

2015-09-30

How to Cite

1.
จันทร์นพคุณ จ, ศุภปีตีพร ศ. ปัจจัยทำนายพลังสุขภาพจิตของพยาบาลจบใหม่หมุนเวียนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. TJNC [Internet]. 2015 Sep. 30 [cited 2022 Aug. 16];30(2):113-26. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/36143