การเตรียมความพร้อมของวิชาชีพการพยาบาล เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

Authors

  • วิจิตร ศรีสุพรรณ นายกสภาการพยาบาล
  • สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 1
  • กฤษดา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 2

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
ศรีสุพรรณ ว, เหลืองอมรเลิศ ส, แสวงดี ก. การเตรียมความพร้อมของวิชาชีพการพยาบาล เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. TJNC [Internet]. 2013 Jan. 30 [cited 2022 May 27];27(3):5-10. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5411

Issue

Section

บทความวิชาการ

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>