สารจากบรรณาธิการ

Authors

  • สายพิณ เกษมกิจวัฒนา

Abstract

วารสารฉบับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ ออกในช่วงเวลามหามงคลของชนทั้งชาติ คลื่นมหาชนชาวไทยหลั่งไหล ไปรวมกันอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ เพื่อรอชมพระบารมีและฟังกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 85 พรรษา ภาพที่เห็นเป็นความปลื้มปีติ ยินดี และหลายคน น้ำตาไหล เมื่อเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง ขอพระองค์ทรงพระเจริญและ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

การดำเนินงานวารสารสภาการพยาบาลสิ้นสุดปีที่ 27 และจะย่างเข้าสู่ปีที่ 28 ในฉบับหน้า ทางกอง บรรณาธิการพยายามปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้ผลงานของสมาชิกออกสู่สายตาสาธารณชนเร็วขึ้น ขอให้ สมาชิกทุกท่านก่อนส่งเรื่องเข้ามา กรุณาตรวจสอบเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด รวมถึงรูปแบบการอ้างอิงต่างๆ ให้มีความถูกต้องและเป็นไปตามที่วารสารสภาฯกำหนด ที่สำคัญคือ กรุณาระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถ ติดต่อได้สะดวกและ Email มาด้วย เพื่อว่าถ้ามีปัญหาใดๆจะได้สามารติดต่อได้ทันทีหรือเมื่อจะส่งผลงานกลับไป เพื่อการปรับปรุงแก้ไขจะดำเนินการได้รวดเร็ว ไม่เสียเวลาในการค้นหา ทั้งนี้และทั้งนั้นเพื่อประโยชน์ของท่านเอง อีกประการหนึ่ง ขอย้ำว่า บทความที่ส่งเข้ามาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสภาฯนี้จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และยังไม่มีการส่งไปตีพิมพ์ยังที่อื่นใด ถ้าต้องการถอนบทความเพื่อไปตีพิมพ์วารสารอื่น ขอให้แจ้งแต่เนิ่นๆ เนื่องจากการดำเนินงานของวารสารจะมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความและอื่นๆ

สำหรับเนื้อหาสาระของวารสารฉบับนี้ยังคงหนาแน่นและหลากหลายเช่นเคยทั้งด้านบทความและงาน วิจัย ในส่วนของบทความ เรื่อง ภาวะซีดในผู้สูงอายุ ปัญหาที่ถูกมองข้าม เป็นบทความที่สะท้อนให้เห็นประเด็น ปัญหาสุขภาพและผลตามมาของผู้สูงอายุที่เราๆอาจจะคาดไม่ถึง และแนวคิดความเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ คืออย่างไร แนวทางในการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลทำได้อย่างไรและจะส่งผลดีอย่างไร น่าสนใจ ใช่ไหมคะ ส่วนงานวิจัยนั้น เช่น ความสุขกับความคิดคงอยู่ในวิชาชีพของพยาบาลไทย แค่เห็นชื่อเรื่องก็น่าสนใจ แล้วใช่ไหมคะ การพัฒนาแบบวัดความรุนแรงของการติดสุราซึ่งการติดสุราเป็นปัญหาใหญ่ของคนไทยในระดับต้นๆ การพัฒนาโปรแกรมการสอนเพื่อส่งเสริมการปรับตัวของมารดาวัยรุ่นและลดความวิตกกังวลและความเจ็บปวด ในระยะคลอดของหญิงครรภ์แรก อีกทั้งการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูบซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้นั้น สามารถ เพิ่มระดับเอชดีแอลและลดไตรกลีเซอไรด์ได้หรือไม่ อีกทั้งยังมีงานวิจัยทางด้านการศึกษาพยาบาลอีกด้วย ขอเชิญท่านหาคำตอบได้ด้วยตัวท่านเอง พบกันใหม่ปีหน้าค่ะ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
เกษมกิจวัฒนา ส. สารจากบรรณาธิการ. TJNC [Internet]. 2013 Jan. 31 [cited 2022 Sep. 30];27(4). Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5485

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>