บรรณาธิการแถลง

Authors

  • เพ็ญศรี ระเบียบ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
ระเบียบ เ. บรรณาธิการแถลง. TJNC [Internet]. 2013 Jan. 31 [cited 2023 Feb. 9];20(1). Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5526