คุณภาพชีวิตของผู้ที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง: มโนทัศน์และการประเมิน

Authors

  • ทศพร คำผลศิริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
คำผลศิริ ท. คุณภาพชีวิตของผู้ที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง: มโนทัศน์และการประเมิน. TJNC [Internet]. 2013 Jan. 31 [cited 2023 Feb. 9];20(1):65-74. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5578

Issue

Section

บทความวิชาการ