ความสัมพันธ์ของความแตกฉานทางสุขภาพ ผลจากการได้รับความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ และอิทธิพลทางสังคม กับผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วย โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และ/หรือความดันโลหิตสูง

Authors

  • นภาพร วาณิชย์กุล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สุขมาพร พึ่งผาสุก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
  • ทิพา ต่อสกุลแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Keywords:

ความแตกฉานทางสุขภาพ ผลจากการ, ได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ, อิทธิพลทางสังคมผลลัพธ์ทางคลินิก, เบาหวานชนิดที่ 2, ความดันโลหิตสูง, health literacy, health education outcomes, social influence, clinical outcomes, type-2 diabetes and/or hypertensio

Abstract

Abstract:
Objective: To examine ways in which health literacy, health education outcomes and social ifluence were related to type-2 diabetes and/or hypertension patients’ clinical outcomes. Design: Descriptive correlational research. Methodology: The sample population consisted of 205 type-2 diabetes and/or hypertension patients in the out-patient departments of 3 tertiary hospitals in northeastern Thailand. The instruments were (i) a personal information and clinical outcome form; and (ii) a set of questionnaires for health literacy, health education outcomes and social influence. The data were analysed using descriptive statistics and Spearman Correlation Analysis. Results: The participants, over half of whom (57.1%) were female and whose average age was 60.8 years (SD = 12.3), had at least 2 congenital diseases but were able to keep them under good control. Less than half of the participants (38.6%) displayed a moderate level of health literacy (mean ± SD = 2.25 ± 0.65 points), a high level of health education outcomes (mean ± SD = 3.57 ± 0.43 points), a moderate level of social influence (mean ± SD = 2.53 + 0.4 points), but a low level of clinical outcomes (mean ± SD = 1.36 ± 1.5 points). The study also found that health literacy, social influence and health education outcomes had negative relationships with clinical outcomes, at statistically signifcant degrees of r = -.89, p < .01; r = -.549, p < .01; r = -.796, p < .01, respectively. That is to say, health literacy, social influence and health education outcomes were likely to contribute to the participants’ better clinical outcomes. Recommendations: It is recommended that healthcare personnel be trained to assess type-2 diabetes and/or hypertension patients’ health literacy, health education outcomes and social influence and to use the results for care planning to improve the patients’ clinical outcomes

References

1. Aekplakorn W. Report The 5th Thai Health Survey Physical Examination, 2014 Nontaburi: Health Systems Research Institute; 2016. (In Thai)

2. Porapakkham Y, Pattlraarchachai J. Health problems among Thai elderly 2004. National Conference on Population Studies 2006:239-52. (In Thai)

3. Hanchaiphiboolkul S, Poungvarin N, Nidhinandana S, Charnnarong Suwanwela N, Puthkhao P, Towanabut S, et al. Prevalence of Stroke and Stroke risk factors in Thailand: Thai Epidemiologic Stroke (TES) Study. Journal of The Medical Association of Thailand 2011; 94(4):427-436

4. Best JD, Drury PL, Davis TME, Taskinen M-R, Kesäniemi A, Scott R, et al. Glycemic control over 5 years in 4,900 people with type 2 diabetes: real-world diabetes therapy in a clinical trial cohort. Diabetes Care 2012;35(5):1165-70.

5. Wagner EH, Davis C, Sheafer J, Won Korff M, Austin B. “A servey of leading chronic disease management programs: Are they consistent with the literature”. Manag Care Q 1999;73(3):56-66.

6. Funnell MM, Brown TL, Childs BP, Haas LB, Hosey GM, Jensen B, et al. National Standards for Diabetes Self-Management Education. Diabetes Care 2008; 32(Supplement_1):S87-S94.

7. Barr VJ, Robinson S, Marin-Link B, Underhill L, Dotts A, Ravensdale D, et al. The expanded Chronic Care Model: an integration of concepts and strategies from population health promotion and the Chronic Care Model. Hosp Q 2003;7(1):73-82.

8. Knowles MS. The adult learner: A neglectes species. Houston, TX: Gulf Pubishing Company;1973

9. World Health Organization. 7th International WHO Conference for Health promotion. Kenya: World Health Organization; 2009.

10. Bennett IM, Chen J, Soroui JS, White S. The contribution of health literacy to disparities in self-related health status and preventive health behaviors in older adults. Ann Fam Med 2009;7(3):205-11.

11. Gakidou E, Mallinger L, Abbott-Klafter J, Guerrero R, Villalpando S, Ridaura RL, et al. Management of diabetes and associated cardiovascular risk factors in seven countries: a comparison of data from national health examination surveys. Bulletin of the World Health Organization 2011;89(3):172-83. Bull World Health Organ

12. Baquedano IR, Santos MAd, Teixeira CRdS, Martins T, Zanetti ML. Factors related to self-care in diabetes mellitus patients attended at na emergency service in Mexico. Rev Esc Enferm USP 2010;44(4):1013-9.

13. Osborn CY, Bains SS, Egede LE. Health literacy, diabetes self-care, and glycemic control in adults with type 2 diabetes. Diabetes Technol Ther 2010; 12(11):913-9.

14. Osborn CY, Cavanaugh K, Wallston KA, Rothman RL. Self-efficacy links health literacy and numeracy to glycemic control. J Health Commun 2010;15(2): 146-58.

15. Jones CA, Mawani S, King KM, Allu SO, Smith M, Moha. S, et al. Tackling health literacy: adaptation of public hypertension educational materials for an Indo-Asian population in Canada. BMC Public Health 2011;11(24):2-11.

16. Chin J, Morrow D, D›Andrea L, Stine-Morrow EAL, Conner-Garcia T, Graumlich J, et al. The Association between health-related problem solving and health literacy among older adults with hypertension. Univerity of Ellinois;2010.

17. Weiss BD. Removing barriers to better, safer care - health literacy and patient safety: help patients understand. American Medical Association Foundation and American Medical Association;2007.

18. Glasgow RE, Kurz D, King D, Dickman JM, Faber AJ, Halterman E, et al. Twelve-month outcomes of an internet-based diabetes self-management support program. Patient Educ Couns 2012;87(1):81-92.

19. Conn VS, Hafdahl AR, Brown SA, Brown LM. Meta-analysis of patient education interventions to increase physical activity among chronically ill adults. Patient Educ Couns 2008;70(2):157-72.

20. Steinsbekk A, Rygg L, Lisulo M, Rise MB, Fretheim A. Group based diabetes self-management education compared to routine treatment for people with type 2 diabetes mellitus. A systematic review with metaanalysis. BMC Health Serv Res 2012;12(1):213.

21. Suttipong N. Effect of hypertension clinic program in primary health care unit on its patients’ blood pressure. Songkla Medical Journal 2008;26(2): 195-99. (In Thai)

22. Osborne RH, Elsworth GR, Whitfield K. The Health Education Impact Questionnaire (heiQ): an outcomes and evaluation measure for patient education and self-management interventions for people with chronic conditions. Patient Educ Couns 2007;66(2):192-201.

23. Oftedal B, Bru E, Karlsen B. Social support as a motivator of self-management among adults with type 2 diabetes. Journal of Nursing and Healthcare of Chronic Illness 2011;3(1):12-22.

24. Schiøtz ML, Bøgelund M, Almdal T, Jensen BB, Willaing I. Social support and self-management behaviour among patients with Type 2 diabetes. Diabet Med 2012;29(5):654-61.

25. Centers for Disease Control and Prevention. A closer look at African American men and high blood pressure control. CDC Division for Heart Disease and Stroke Prevention;2010.

26. Song M, Lee M, Shim B. Barriers to and facilitators of self-management adherence in Korean older adults with type 2 diabetes. Int J Older People Nurs 2010; 5(3):211-8.

27. Vinijkul S, Suckchaisong N. Effects of a community participation program approach on thehealth promoting behavior and Self-care behavior among chronic disease patients in community. Kuakarun Journal of Nursing 2013;20(2):84-99. (In Thai)

28. McDonald, J.H. Handbook of Biological Statistics (3rd ed.). Sparky House Publishing, Baltimore, Maryland. 2014.

29. Fortmann AL, Gallo LC, Philis-Tsimikas A. Glycemic control among Latinos with type 2 diabetes: the role of social-environmental support resources. Health Psychol 2011;30(3): 251-8.

30. Jordan J, Buchbinder R, Osborne R. Using the health literacy management (HeLM) questionnaire for measuring health literacy in clinical, research and population based surveys. Deakin University;2010.

31. Wanitkun N, et al.,. The demonstration project operating system support to manage ourselves for patients with type 2 diabete mellitus, hypertension and dyslipidemia. Nakhon SI thammarat;2012. (In Thai)

32. Sarkar U, Karter AJ, Liu J, Moffet HH, Adler NE, Dean S. Hypoglycemia is more common among type 2 Diabetes pateints with limited health literacy: the diabetes study of Northern California. J Gen Intern Med 2010;25(9):962-8.

33. Fawzy S. Impact of health education on compliance among patients of chronic diseases in Al Qassim, Saudi Arabia. Int J Health Sci (Qassim) 2010;4(2): 139-48.

34. Park H, Kim MT. Impact of social role strain, depression, social support and age on diabetes self-efficacy in Korean women with type 2 diabetes. J Cardiovasc Nurs 2012;27(1) :76-83.

35. Emily JN, Mary EMichele H, Michael SS, Ann-Marie R. Direct social support and long-term health among middle-aged and older adults with Type 2 Diabetes Mellitus. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci 2013; 68(6):933-43.

36. August KJ, Sorkin DH. Support and influence in the context of diabetes management: Do racial/ethnic differences exist? J Health Psycho 2011;16(5): 711-21.

37. Iamworanirun C. Factors associated with uncontrolled hypertension in patients with Type 2 Diabetes in Lampang Hospital. Lampang Medicine Journ 2012;33: 1-12. (In Thai)

38. American Association of Clinical Endocrinologists. Management of Common Comorbidities of Diabetes; 2015.

39. Long AN, Dagogo-Jack S. Comorbidities of diabetes and hypertension: Mechanisms and approach to target organ protection. J Clin Hypertens (Greenwich) 2011; 13(4):244-51.

40. Brega AG, Ang A, Vega W, Jiang L, Beals J, Mitchell CM, et al. Mechanisms underlying the relationship between health literacy and glycemic control in American Indians and Alaska Natives. Patient Educ Couns 2012;88(1):61-8.

41. Jansawat P. Effcect of health education in Diabetes Mellitus patients Loung Pho Taweesak Hospital [M. Sc. Social and Health System Management, Graduate Faculty]. Bangkok: Silpakorn University;2008. (In Thai)

42. Van Dam HA. van der Horst FG, Knoops L, Ryckman RM, Crebolder HF, van den Borne BH. Social support in diabetes: A systematic review of controlled intervention studies. . Patient Educ Couns 2006;59(1):1-12.

43. Huang M-F, Courtney M, Edwards H, McDowell J. Factors that affect health outcomes in adults with type 2 diabetes: A cross-sectional study. Int J Nurs Stud 2010;47(5):542-9.

Downloads

Published

2017-08-31

How to Cite

1.
วาณิชย์กุล น, พึ่งผาสุก ส, ต่อสกุลแก้ว ท, อุทริยะประสิทธิ์ เ. ความสัมพันธ์ของความแตกฉานทางสุขภาพ ผลจากการได้รับความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ และอิทธิพลทางสังคม กับผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วย โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และ/หรือความดันโลหิตสูง. J Thai Nurse midwife Counc [Internet]. 2017 Aug. 31 [cited 2024 Mar. 1];32(2):111-25. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/90332