เยื่อบุตาอักเสบจากการติดเชื้อหนองใน ในวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่

ผู้แต่ง

  • ชายหาญ รุ่งศิริแสงรัตน์ สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

DOI:

https://doi.org/10.14456/taj.2019.1

คำสำคัญ:

เยื่อบุตาอักเสบจาการติดเชื้อหนองใน, การติดเชื้อบริเวณอื่นนอกเหนือจากอวัยวะเพศ, การดื้อยาปฏิชีวนะ

บทคัดย่อ

           เยื่อบุตาอักเสบจากการติดเชื้อหนองในที่พบในวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ เป็นการติดเชื้อหนองในที่อวัยวะอื่นนอกเหนือจากอวัยวะเพศที่พบได้ไม่บ่อยนัก ทำให้ผู้ป่วยอาจได้รับการวินิจฉัยที่ล่าช้า ซึ่งการรักษาที่ไม่เหมาะสมและล่าช้า สามารถทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางจักษุที่รุนแรง ได้แก่ กระจกตาอักเสบเป็นแผลเปื่อย และกระจกตาทะลุ นำมาซึ่งการสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรหรือตาบอดได้ การวินิจฉัยอย่างทันท่วงทีร่วมกับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยป้องกันการเกิดปัญหาความเจ็บป่วยทางจักษุอื่นตามมาได้ ยิ่งไปกว่านั้นการรักษาที่เหมาะสมยังมีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่มีปัญหาการดื้อยาปฏิชีวนะที่เพิ่มมากขึ้น

References

1. Lee JS, Choi HY, Lee JE, Lee SH, Oum BS. Gonococcal keratoconjunctivitis in adults. Eye (Lond). 2002; 16: 646 – 49.
2. Mc Anena L, Knowles SJ, Curry A, Cassidy L. Prevalence of gonococcal conjunctivitis in adults and neonates. Eye (Lond). 2015; 29: 875 - 80.
3. Khalil GG. Clinical manifestations and diagnosis of Neisseria gonorrhoeae infection in adults and adolescents. UpToDate [Internet]; 2018 [updated 2018 Jul 23 cited 2018 Oct 7]. Available from: https://www.uptodate.com/contents/clinical-manifestations-and-diagnosis-of-neisseria-gonorrhoeae-infection-in-adults-and-adolescents.
4. Newman L, Rowley J, Vander HS, Wijesooriya NS, Unemo M, Low N, et al. Global estimates of the prevalence and incidence of four curable sexually transmitted infections in 2012 based on systematic review and global reporting. PLoS One [Internet]. 2015 [cited 2018 Oct 8]; 10: e0143304. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4672879/
5. Bureau of Epidemiology MOPH Thailand. National disease surveillance (Report 506): Gonorrhoeae 2013 - 2017 [Internet]; 2017 [cited 2018 Oct 4]. Available from: http://www.boe.moph.go.th.
6. Alfonso E, Friedland B, Hupp S, Olsen K, Senikowich K, Sklarv EF, et al. Neisseria gonorrhoeae conjunctivitis. An outbreak during an epidemic of acute hemorrhagic conjunctivitis. Journal of the American Medical Association. 1983; 250: 794.
7. Podgore JK, Holmes KK. Ocular gonococcal infection with minimal or no inflammatory response. Journal of the American Medical Association. 1981; 246: 242.
8. Zajdowicz TR, Kerbs SB, Berg SW, Harrison WO. Laboratory acquired gonococcal conjunctivitis. Successful treatment with single dose ceftriaxone. Sexually Transmitted Diseases. 1984; 11: 28.
9. Escobar A, Candia E, Reyes-Cerpa S, Villegas-Valdes B, Neira T, Lopez M, et al. Neisseria gonorrhoeae induces a tolerogenic phenotype in macrophages to modulate host immunity. Mediators of Inflammation [Internet] . 2013 [cited 2018 Oct 8]; 2013: 127017. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3800590/
10. Kestelyn P, Bogaerts J, Stevens AM, Piot P, Meheus A. Treatment of adult gonococcal keratoconjunctivitis with oral norfloxacin. American Journal of Ophthalmology.1989; 108: 516 -23.
11. Schwab L, Tizazu T. Destructive epidemic Neisseria gonorrhoeae keratoconjunctivitis in African adults. British Journal of Ophthalmology. 1985; 69: 525.
12. Kawashima M, Kawakita T, Den S, Tomita M, Shimazaki J. Surgical management of corneal perforation secondary to gonococcal keratoconjunctivitis. Eye (Lond). 2009; 23: 339 – 44.
13. Lau RK, Goh BT, Estreich S, Cox SN, Levy I. Adult gonococcal keratoconjunctivitis with AIDS. British Journal of Ophthalmology. 1990; 74: 52.
14. Soukiasian SH, Baum J. Bacterial conjunctivitis. in; Krachmer JH, Mannis MJ, Holland EJ, editor. Cornea. 3rd ed. Cincinnati: Elsevier Inc; 2011. p. 521 - 33.
15. Hegde V, Smith G, Choi J, Pagliarini S. A case of gonococcal kerato-conjunctivitis mimicking orbital cellulitis. Acta Ophthalmologica Scandinavica. 2005; 83: 511 – 2.
16. Hoffman J, Ali B, Hoffman A, Sheikh I. Gonococcal conjunctivitis: the importance of good-quality conjunctival swabs. British Journal of General Practice. 2015; 65: 552 - 53.
17. trachomatis and Neisseria gonorrhoeae 2014. MMWR Recommendations and Reports. 2014; 63: 1.
18. Barbee LA, Dombrowski JC, Kerani R, Golden MR. Effect of nucleic acid amplification testing on detection of extragenital gonorrhea and chlamydial infections in men who have sex with men sexually transmitted disease clinic patients. Sexually Transmitted Diseases. 2014; 41: 168.
19. Harryman L, Scofield S, Macleod J, Carrington D, Williams OM, Fernandes A, et al. Comparative performance of culture using swabs transported in Amies medium and the Aptima Combo 2 nucleic acid amplification test in detection of Neisseria gonorrhoeae from genital and extra-genital sites: a retrospective study. Sexually Transmitted Infections. 2012; 88: 27.
20. Kimberly AW, Gail AB. Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines. Centers for Disease Control and Prevention [Internet]; 2015 [updated 2015 Jun 5; cited 2018 Sep 27]. Available from: https://www.cdc.gov/std/tg2015/gonorrhea.htm.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-03-18