สาระสำคัญการให้โภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคไต

ผู้แต่ง

  • อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ แผนกโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

บทคัดย่อ

Not available

References

Sobotka L, et al. Basics in clinical nutrition. Fourth edition. Czech Republic: House Galen; 2011.

Shils ME, Shike M, Ross AC, Cabellero B. Modern nutrition in health and disease. Tenth edition. USA: Lippincott Williams and Wilkins; 2006.

Kopple JD, Massry SG. Nutritional management of renal disease. Third edition. USA: Academic Press; Elsevier, 2013.

Druml W. Nutritional support in acute renal failure in Handbook of Nutrition and the Kidney. Fourth edition. USA: Lippincott Williams and Wilkins; 2002.

Byham-Gray L, Wiesen K. A clinical guide to nutrition care in kidney disease. First edition. USA: American Dietetic Association; 2004.

Thomas LK, Othersen JB. Nutrition therapy for chronic kidney disease. First edition. USA: CRC Press; 2012.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-26

ฉบับ

บท

บทความทบทวนวิชาการ