วิตามินดีกับสุขภาพ

ผู้แต่ง

  • วีรนุช โรจน์ยินดีเลิศ หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

บทคัดย่อ

Not available

Downloads

Download data is not yet available.

References

Wacker M, Holick MF. Sunlight and vitamin D: a global perspective for health. Dermato-Endocrinology.2013; 5:1, 51-108

Heaney RP. Vitamin D in health and disease. Clin J Am Soc Nephrol. 2008;3:1535-41.

Zhang R, Naughton D. Vitamin D in health and disease: current perspectives. Nutrition Journal. 2010; 9:65.

Berridge MJ. Vitamin D cellsignalling in health and disease. Biochemical and Biophysical Research Communications. 2015;460:53-71.

Rejnmark L. Effects of vitamin D on musclefunction and performance: A review of evidence from randomized controlled trials. Ther Adv Chronic Dis. 2011 Jan;2(1):25-37.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-26

ฉบับ

บท

บทความทบทวนวิชาการ