กรณีศึกษาโรคลักปิดลักเปิด (Scurvy)

ผู้แต่ง

  • ปราการ ธานี หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

บทคัดย่อ

No available

Downloads

Download data is not yet available.

References

Wang AH, et al. Old World Meets Modren: A case report of scurvy. Nutr Clin Pract. 2007;22:445-8.

Pimentel L, et al. Scurvy: Historical review and current diagnostic approach. Am J Emerg Med. 2003;21(4).

Al-Breiki SH, et al. Case report: Scurvy as the tip of the iceberg. Journal of Dermatology & Dermatologic Surgery. 2014;18:46-8.

Saha P, et al. Bilateral proptosis in a child with vitamin C deficiency. Int Ophthalmol. 2012;32:599-601.

Verma S, et al. Unilateral proptosis and extradural hematoma in a child with scurvy. Pediatr Radiol. 2007;37:937-9.

Scurvy and its prevention and control in major emergencies. World Health Organization; 1999.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-29

ฉบับ

บท

รายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจ