ภาวะเจ็บป่วยวิกฤตเรื้อรัง

ผู้แต่ง

  • ปราการ ธานี หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

บทคัดย่อ

No available

References

Nelson JE, Cox CE, Hope AA, Carson SS. Chronic critical illness. Am J Respir Crit Care Med. 2010 Aug 15;182(4):446-54.

Kahn JM, Le T, Angus DC, Cox CE, Hough CL, White DB, et al. The epidemiology of chronic critical illness in the United States*. Crit Care Med. 2015 Feb;43(2):

-7.

McClave SA, Taylor BE, Martindale RG, Warren MM, Johnson DR, Braunschweig C, et al. Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient Society of Critical Care Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.).

J Parenter Enter Nutr. 2016 Feb 1;40(2):159-211.

Boniatti MM, Friedman G, Castilho RK, Vieira SRR, Fialkow L. Characteristics of chronically critically ill patients: comparing two definitions. Clinics. 2011

Apr;66(4):701-4.

Hollander JM, Mechanick JI. Nutrition support and the chronic critical illness syndrome. Nutr Clin Pract Off Publ Am Soc Parenter Enter Nutr. 2006 Dec;

(6):587-604.

Via MA, Gallagher EJ, Mechanick JI. Bone physiology and therapeutics in chronic critical illness. Ann N Y Acad Sci. 2010 Nov;1211:85-94.

Nierman DM, Mechanick JI. Biochemical response to treatment of bone hyperresorption in chronically critically ill patients. Chest. 2000 Sep;118(3):761-6.

White JV, Guenter P, Jensen G, Malone A, Schofield M, Academy Malnutrition Work Group, et al. Consensus statement: Academy of Nutrition and Dietetics

and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition: characteristics recommended for the identification and documentation of adult malnutrition

(undernutrition). JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2012 May;36(3):275-83.

Higgins PA, Daly BJ, Lipson AR, Guo S-E. Assessing Nutritional Status in Chronically Critically Ill Adult Patients. Am J Crit Care. 2006 Mar;15(2):166-77.

Doley J, Mallampalli A, Sandberg M. Nutrition management for the patient requiring prolonged mechanical ventilation. Nutr Clin Pract Off Publ Am Soc

Parenter Enter Nutr. 2011 Jun;26(3):232-41.

Cox CE. Persistent systemic inflammation in chronic critical illness. Respir Care. 2012 Jun;57(6):859-64; discussion 864-6.

Fraipont V, Preiser J-C. Energy Estimation and Measurement in Critically Ill Patients. J Parenter Enter Nutr. 2013 Nov 1;37(6):705-13.

Ambrosino N, Venturelli E, Vagheggini G, Clini E. Rehabilitation, weaning and physical therapy strategies in chronic critically ill patients. Eur Respir J.

Feb;39(2):487-92.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-29

ฉบับ

บท

บทความทบทวนวิชาการ