กรณีศึกษาภาวะขาดทองแดง

ผู้แต่ง

  • กรุณา บุณยสนธิกุล สาขาโภชนศาสตร์และชีวเคมีทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

บทคัดย่อ

No available

References

Kumar N, Gross JB Jr, Ahlskog JE. Copper deficiency myelopathy produces a clinical picture like subacute combined degeneration. Neurology. 2004; 63(1):33-9.

Willis MS, Monaghan SA, Miller ML, McKenna RW, Perkins WD, Levinson BS, et al. Zinc-induced copper deficiency: a report of three cases initially recognized

on bone marrow examination. American journal of clinical pathology. 2005;123(1):125-31.

Fuhrman MP, Herrmann V, Masidonski P, Eby C. Pancytopenia after removal of copper from total parenteral nutrition. JPEN Journal of Parenteral and

Enteral Nutrition. 2000;24(6):361-6.

Danks DM. Copper deficiency in humans. Ann Rev Nutr. 1988;8:235-57.

Uauy R, Olivares M, Gonzalez M. Essentiality of copper in humans. Am J Clin Nutr. 1998;67(5 Suppl):952S- 9S.

Solomons NW. Biochemical, metabolic, and clinical role of copper in human nutrition. J Am Coll Nutr. 1985;4(1):83-105.

Shike M. Copper in parenteral nutrition. Gastroenterology. 2009;137(5 Suppl):S13-7.

Williams DM. Copper deficiency in humans. Semin Hematol. 1983;20(2):118-28.

Harvey LJ, Dainty JR, Hollands WJ, Bull VJ, Beattie JH, Venelinov TI, et al. Use of mathematical modeling to study copper metabolism in humans. Am J

Clin Nutr. 2005;81(4):807-13.

Gletsu-Miller N, Broderius M, Frediani JK, Zhao VM, Griffith DP, Davis SS Jr, et al. Incidence and prevalence of copper deficiency following roux-en-y gastric

bypass surgery. Intern J Obesity. 2012;36(3):328-35.

Spiegel JE, Willenbucher RF. Rapid development of severe copper deficiency in a patient with Crohnûs disease receiving parenteral nutrition. JPEN Journal

of Parenteral Enteral Nutrition. 1999;23(3):169-72.

Sakamaki Y, Goto K, Watanabe Y, Takata T, Yamazaki H, Imai N, et al. Nephrotic syndrome and end-stage kidney disease accompanied by bicytopenia due to

copper deficiency. Intern Med. 2014;53(18):2101-6.

Halfdanarson TR, Kumar N, Hogan WJ, Murray JA. Copper deficiency in celiac disease. J Clin Gastroenterol. 2009;43(2):162-4.

Hoffman HN 2nd, Phyliky RL, Fleming CR. Zinc-induced copper deficiency. Gastroenterology. 1988; 94(2): 508-12.

Dunlap WM, James GW 3rd, Hume DM. Anemia and neutropenia caused by copper deficiency. Ann Intern Med. 1974;80(4):470-6.

Pramyothin P, Kim DW, Young LS, Wichansawakun S, Apovian CM. Anemia and leukopenia in a longterm parenteral nutrition patient during a shortage

of parenteral trace element products in the United States. JPEN Journal of Parenteral and Enteral Nutrition. 2013;37(3):425-9.

Fiske DN, McCoy HE 3rd, Kitchens CS. Zinc-induced sideroblastic anemia: report of a case, review of the literature, and description of the hematologic syndrome. Am J Hematol. 1994;46(2):147-50.

Gabreyes AA, Abbasi HN, Forbes KP, McQuaker G, Duncan A, Morrison I. Hypocupremia associated cytopenia and myelopathy: a national retrospective review.

Eur J Haematol. 2013;90(1):1-9.

Halfdanarson TR, Kumar N, Li CY, Phyliky RL, Hogan WJ. Hematological manifestations of copper deficiency: a retrospective review. Eur J Haematol. 2008;

(6):523-31.

Gregg XT, Reddy V, Prchal JT. Copper deficiency masquerading as myelodysplastic syndrome. Blood. 2002;100(4):1493-5.

Kumar N. Copper deficiency myelopathy (human swayback). Mayo Clin Proc. 2006;81(10):1371-84.

Prodan CI, Bottomley SS, Vincent AS, Cowan LD, Holland NR, Lind SE. Hypocupremia associated with prior vitamin B12 deficiency. Am J Hematol. 2007;

(4):288-90.

Vilter RW, Bozian RC, Hess EV, Zellner DC, Petering HG. Manifestations of copper deficiency in a patient with systemic sclerosis on intravenous hyperalimentation. N Engl J Med. 1974;291(4):188-91.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-29

ฉบับ

บท

รายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจ