น้ำมันมะพร้าวกับประโยชน์ทางการแพทย์

ผู้แต่ง

  • ณิชา สมหล่อ หน่วยโภชนาการคลินิก ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บทคัดย่อ

No available

References

Krishna AG, Raj G, Singh BA, Kumar PP, Chandrashekar P. Coconut oil: chemistry, production and its applications-a review. Indian Coconut Journal.

;53(3):15-27.

Eyres L, Eyres MF, Chisholm A, Brown RC. Coconut oil consumption and cardiovascular risk factors in humans. Nutrition Reviews. 2016;74(4):267-80.

Assuncao ML, Ferreira HS, dos Santos AF, Cabral CR Jr, Florencio TM. Effects of dietary coconut oil on the biochemical and anthropometric profiles of women

presenting abdominal obesity. Lipids. 2009;44(7):593-601.

Mensink RP, Zock PL, Kester AD, Katan MB. Effects of dietary fatty acids and carbohydrates on the ratio of serum total to HDL cholesterol and on serum lipids

and apolipoproteins: a meta-analysis of 60 controlled trials. Am J Clin Nutr. 2003;77(5):1146-55.

Waqar AB, Koike T, Yu Y, Inoue T, Aoki T, Liu E, et al. High-fat diet without excess calories induces metabolic disorders and enhances atherosclerosis in rabbits.

Atherosclerosis. 2010;213(1):148-55.

Henderson ST, Vogel JL, Barr LJ, Garvin F, Jones JJ, Costantini LC. Study of the ketogenic agent AC-1202 in mild to moderate Alzheimerûs disease: a randomized,

double-blind, placebo-controlled, multicenter trial. Nutrition Metabolism. 2009;6(1):1.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-29