การดูแลทางโภชนบำบัดในผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำเหลืองปนไขมันรั่ว

ผู้แต่ง

  • ประภาพร คูเกษมรัตน์ หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

คำสำคัญ:

น้ำเหลืองรั่ว, น้ำเหลืองรั่วในเยื่อหุ้มปอด, น้ำเหลืองรั่วในช่องท้อง

บทคัดย่อ

ภาวะน้ำเหลืองปนไขมันรั่ว (chyle leakage) เป็นภาวะที่พบได้ไม่บ่อย แต่เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนส่งผลต่อภาวะโภชนาการทำให้เกิดภาวะทุพโภชนาการ จากการสูญเสียโปรตีนและเม็ดเลือดขาวที่อยู่ในน้ำเหลืองปนไขมัน โดยทั่วไปการวินิจฉัยภาวะท่อน้ำเหลืองรั่วอาศัยเงื่อนงำจากลักษณะของสารเหลวที่ระบายออกจากร่างกายที่มีลักษณะสีขาวขุ่นคล้ายน้ำนม การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันภาวะนี้ทำโดยส่งตรวจระดับไตรกลีเซอไรด์ในสารเหลว หรือส่งตรวจอิเล็กโตรฟอเรซิสของไลโพโปรตีน (lipoprotein electrophoresis) สาเหตุของภาวะท่อน้ำเหลือรั่วแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ เกิดจากภายหลังการผ่าตัด และกลุ่มโรคที่เกิดขึ้นเอง จากโรคมะเร็งหรือการติดเชื้อ เช่น วัณโรค การรั่วของน้ำเหลืองทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาเพราะเกิดการสูญเสียสารน้ำ สารอาหาร วิตามิน และเซลล์ภูมิคุ้มกัน ส่งผลให้เกิดภาวะทุพโภชนาการ ภูมิต้านทานลดลง และเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ผู้ป่วยควรได้รับการวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุ การรักษาน้ำเหลืองปนไขมันรั่วคือ รักษาสาเหตุหลักร่วมกับการรักษาแบบประคับประคอง ซึ่งการจำกัดอาหารที่มีกรดไขมันสายยาว เพื่อลดอัตราการไหลของน้ำเหลืองปนไขมัน โดยทั้งนี้ผู้ป่วยควรได้รับพลังงาน โปรตีนรวมถึงวิตามินและแร่ธาตุอย่างเพียงพอ การให้โภชนบำบัดที่ถูกวิธีเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำเหลืองปนไขมันรั่วได้อย่างเหมาะสม

Downloads

Download data is not yet available.

References

Steven BR, Carey S. Nutritional management in patients with chyle leakage: a systematic review. Eur J Clin Nutr. 2015;69(7):776-80.

Spain DA. Chylothorax and Chylous Ascites. THE ASPEN NUTRITION SUPPORT CORE CURRICULUM A CASE-BASED APPROACH-THE ADULT PATINET 2nd ed. The United states of America2007. 477-86 p.

Fortin D, Incult RI, Malthaner R. The thoracic duct and chylothorax. 2008:1108-20.

Merrigan BA, Winter DC, O'Sullivan GC. Chylothorax. Br J Surg. 1997;84(1):15-20.

Sriram K, Meguid RA, Meguid MM. Nutritional support in adults with chyle leaks. Nutrition. 2016;32(2):281-6.

McCray S, Parrish CR. When chyle leaks: Nutrition management options. Practical Gastroenterology. 2004;28:60-76.

McGrath EE, Blades Z, Anderson PB. Chylothorax: Aetiology, diagnosis and therapeutic options. Respiratory Medicine. 2010;104(1):1-8.

Bhardwaj R, Vaziri H, Gautam A, Ballesteros E, Karimeddini D, Wu GY. Chylous Ascites: A Review of Pathogenesis, Diagnosis and Treatment. J Clin Transl Hepatol. 2018;6(1):105-13.

Stager V, Le L, Wood RE. Postoperative chylothorax successfully treated using conservative strategies. Proc (Bayl Univ Med Cent). 2010;23(2):134-8.

Gibbons SM, Ahmed F. Chylothorax diagnosis: can the clinical chemistry laboratory do more? Ann Clin Biochem. 2015;52(Pt 1):173-6.

O'Callaghan AM, Mead GM. Chylothorax in lymphoma: mechanisms and management. Ann Oncol. 1995;6(6):603-7.

Browse NL, Allen DR, Wilson NM. Management of chylothorax. Br J Surg. 1997;84(12):1711-6.

Ablan CJ, Littooy FN, Freeark RJ. Postoperative chylous ascites: diagnosis and treatment. A series report and literature review. Arch Surg. 1990;125(2):270-3.

Suddaby EC, Schiller S. Management of chylothorax in children. Pediatr Nurs. 2004;30(4):290-5.

Delaney S, Shi H, Shokrani A, Sinha U. Management of Chyle Leak after Head and Neck Surgery: Review of Current Treatment Strategies. International Journal of Otolaryngology. 2017;2017:1-12.

บุญวิสุทธิ์ น. ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของไทย. ครั้งที่1 ed. ประเทศไทย: โรงพิมพ์องค์การทหารผ่านศึก; 2544.

Crumley RL, Smith JD. Postoperative chylous fistula prevention and management. Laryngoscope. 1976;86(6):804-13.

Knochel JP. Complications of total parenteral nutrition. Kidney Int. 1985;27(3):489-96.

Belloso A, Saravanan K, de Carpentier J. The community management of chylous fistula using a pancreatic lipase inhibitor (orlistat). Laryngoscope. 2006;116(10):1934-5.

Chen J, Lin RK, Hassanein T. Use of orlistat (xenical) to treat chylous ascites. J Clin Gastroenterol. 2005;39(9):831-3.

Berzigotti A, Magalotti D, Cocci C, Angeloni L, Pironi L, Zoli M. Octreotide in the outpatient therapy of cirrhotic chylous ascites: a case report. Dig Liver Dis. 2006;38(2):138-42.

Ilhan E, Demir U, Alemdar A, Ureyen O, Eryavuz Y, Mihmanli M. Management of high-output chylous ascites after D2-lymphadenectomy in patients with gastric cancer: a multi-center study. J Gastrointest Oncol. 2016;7(3):420-5.

Swanson MS, Hudson RL, Bhandari N, Sinha UK, Maceri DR, Kokot N. Use of Octreotide for the Management of Chyle Fistula Following Neck Dissection. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2015;141(8):723-7.

Touska P, Constantinides VA, Palazzo FF. A rare complication: lymphocele following a re-operative right thyroid lobectomy for multinodular goitre. BMJ Case Rep. 2012;2012.

Nyquist GG, Hagr A, Sobol SE, Hier MP, Black MJ. Octreotide in the medical management of chyle fistula. Otolaryngol Head Neck Surg. 2003;128(6):910-1.

Ilczyszyn A, Ridha H, Durrani AJ. Management of chyle leak post neck dissection: a case report and literature review. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2011;64(9):e223-30.

Kotzé V, Van Schalkwyk N. Medical nutrition therapy for a patient presenting with a chylothorax. South African Journal of Clinical Nutrition. 2013;26(3):152-5.

Nair SK, Petko M, Hayward MP. Aetiology and management of chylothorax in adults. Eur J Cardiothorac Surg. 2007;32(2):362-9.

Sieczka EM, Harvey JC. Early thoracic duct ligation for postoperative chylothorax. J Surg Oncol. 1996;61(1):56-60.

Janssen JP, Joosten HJ, Postmus PE. Thoracoscopic treatment of postoperative chylothorax after coronary bypass surgery. Thorax. 1994;49(12):1273.

Orringer MB, Bluett M, Deeb GM. Aggressive treatment of chylothorax complicating transhiatal esophagectomy without thoracotomy. Surgery. 1988;104(4):720-6.

Nadolski GJ, Chauhan NR, Itkin M.

เผยแพร่แล้ว

2022-06-30

ฉบับ

บท

บทความทบทวนวิชาการ