เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • บทความที่ส่ง ต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นมาก่อน
  • ไฟล์ที่ส่งต้องเป็นไฟล์ Microsoft Word
  • ใช้ตัวอักษร Angsana ขนาด 16 ระยะบรรทัด 1 เท่า พิมพ์คอลัมเดียว