Information For Readers

สรรพสิทธิเวชสารสนับสนุนและแนะนำให้ผู้อ่านทุกท่านสมัครลงทะเบียนสำหรับบริการการแจ้งข่าวสารการตีพิมพ์ของวารสาร โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิ้งค์ Register ที่มุมด้านบนของเวบไซต์  การลงทะเบียนนี้จะช่วยให้ท่านผู้อ่านได้รับข่าวสารสำคัญโดยเฉพาะสารบัญของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับใหม่  ฐานข้อมูลจากการลงทะเบียนนี้ยังทำให้วารสารทราบถึงปริมาณของผู้อ่าน กรุณาดูข้อความ Privacy Statement, ของวารสาร ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ทำให้มั่นใจได้ว่า ชื่อและอีเมลของทุกท่านจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวารสารนี้