ผลของการใช้นวัตกรรมหมอนรองคว่ำหน้าในการจัดท่าผู้ป่วยหลังการฉีด แก๊ส C3F8 / Silicone Oil เข้าไปในวุ้นตา

Main Article Content

อรสา วงศ์สะอาด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
วงศ์สะอาด อ. ผลของการใช้นวัตกรรมหมอนรองคว่ำหน้าในการจัดท่าผู้ป่วยหลังการฉีด แก๊ส C3F8 / Silicone Oil เข้าไปในวุ้นตา. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Dec. 20 [cited 2023 Dec. 1];10(3):191-4. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/106240
Section
Review Article