การใส่เสื้อพยุงหลังประจำ ช่วยลดปวดได้จริงหรือ

Main Article Content

วัชระ สุดาชม
อัญชลี คงสมชม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
สุดาชม ว, คงสมชม อ. การใส่เสื้อพยุงหลังประจำ ช่วยลดปวดได้จริงหรือ. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Dec. 20 [cited 2023 Dec. 4];10(3):197-203. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/106249
Section
Review Article