วิธีคุมกำเนิดระยะยาว : ห่วงอนามัยคุมกำเนิด

Main Article Content

รุจิรา วัฒนายิ่งเจริญชัย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
วัฒนายิ่งเจริญชัย ร. วิธีคุมกำเนิดระยะยาว : ห่วงอนามัยคุมกำเนิด. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Dec. 20 [cited 2023 Dec. 8];10(3):204-12. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/106250
Section
Review Article