การรักษาโรคสมาธิสั้นด้วยยา และจิตสังคมบำบัดในประเทศไทย

Main Article Content

สุพร อภินันทเวช

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
อภินันทเวช ส. การรักษาโรคสมาธิสั้นด้วยยา และจิตสังคมบำบัดในประเทศไทย. Siriraj Med Bull [Internet]. 2019 Jun. 27 [cited 2023 Dec. 3];9(3):175-81. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/198410
Section
Review Article