การพยาบาลผู้ป่วยโรค หลอดเลือดแดงที่ไตตีบตันที่รักษา ด้วยขดลวดถ่างขยาย

Main Article Content

วิยะดา แสงศรี
อรวรรณ วัฒนสุข
มัทชุสา กัณฐรัตน์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
แสงศรี ว, วัฒนสุข อ, กัณฐรัตน์ ม. การพยาบาลผู้ป่วยโรค หลอดเลือดแดงที่ไตตีบตันที่รักษา ด้วยขดลวดถ่างขยาย. Siriraj Med Bull [Internet]. 2019 Jun. 27 [cited 2023 Dec. 5];9(3):182-8. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/198415
Section
Review Article