บทบาทของพยาบาลในการจัดการ กับภาวะท้องอืดในผู้ป่วยศัลยศาสตร์ ที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง

Main Article Content

อรอนงค์ ทัพสุวรรณ์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ทัพสุวรรณ์ อ. บทบาทของพยาบาลในการจัดการ กับภาวะท้องอืดในผู้ป่วยศัลยศาสตร์ ที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง. Siriraj Med Bull [Internet]. 2019 Jun. 27 [cited 2023 Dec. 5];9(3):189-93. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/198451
Section
Review Article