การเขียนเรื่องเล่า ด้วยเทคนิค การเล่าเรื่อง (Story telling)

Main Article Content

เอกกนก พนาดำรง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
พนาดำรง เ. การเขียนเรื่องเล่า ด้วยเทคนิค การเล่าเรื่อง (Story telling). Siriraj Med Bull [Internet]. 2019 Jun. 27 [cited 2023 Dec. 4];9(3):194-6. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/198452
Section
Review Article