การพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในหอผู้ป่วยแยกโรค โรงพยาบาลศิริราช

Main Article Content

เสาวภา ทองงาม
สุพิศตรา ภูมูล
รณิษฐา รัตนะรัต

Abstract

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Coronavirus disease 2019) หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่แพร่ระบาดได้ง่ายจากคนสู่คน ยาที่ใช้ในการรักษามีจำกัดและยังไม่มีวัคซีนในการป้องกัน จำนวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 กำลังเพิ่มขึ้นในประเทศขนาดใหญ่หลายประเทศทั่วโลก ในประเทศไทยยังคงมีรายงานการพบผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่อง ความรุนแรงของโรคอาจแตกต่างกันขึ้นกับปัจจัยเฉพาะบุคคล ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง แต่ในรายที่มีอาการรุนแรงจะมีภาวะแทรกซ้อนที่อาจทำให้เสียชีวิตได้ พยาบาลเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและดูแลผู้ป่วยโดยตรง ดังนั้นจึงมีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวังอันตรายที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เพื่อให้ปลอดภัยหายจากโรค อีกทั้งมีบทบาทสำคัญในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ทองงาม เ, ภูมูล ส, รัตนะรัต ร. การพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในหอผู้ป่วยแยกโรค โรงพยาบาลศิริราช. Siriraj Med Bull [Internet]. 2020 Jul. 10 [cited 2023 Nov. 30];13(3):221-3. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/240950
Section
Review Article