เผยแพร่แล้ว: 2020-07-24

การทดสอบความเชื่อมั่นของการวัดซ้ำและความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ของสมาร์ตโฟนแอปพลิเคชันต่อการประเมินองศาการเคลื่อนไหวของหลังส่วนล่างในผู้ที่ไม่มีอาการปวดหลัง

พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์, เกตุศิริ หงส์เวียงจันทร์, พรจรัส วิรัชลาภ, อิสริยา บัวแสง, นันทิชา สิตานนท์, ปริญญา เลิศสินไทย

83-100