Information For Readers

เราสนับสนุนให้ผู้อ่านสมัครใช้บริการแจ้งเตือนการเผยแพร่สำหรับวารสารนี้ โดยกด https://www.tci-thaijo.org/index.php/LPHJ  ลงทะเบียนที่ด้านบนของหน้าเว็บ ผู้อ่านที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับอีเมลแจ้งสารบัญของวารสารฉบับที่ออกใหม่ การลงทะเบียนนี้ยังช่วยให้วารสารมีข้อมูลการสนับสนุนจากผู้อ่าน ทั้งนี้วารสารมี "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ซึ่งรับรองว่า ชื่อและที่อยู่ อีเมลของผู้อ่าน จะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น