กรณีศึกษาการชักจาก ทรานซามิค เอซิด ที่ใช้ในการผ่าตัดหัวใจ

ผู้แต่ง

  • วริสสาร์ กอบเพ็ชรหยก ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ:

ชัก, ทรานซามิค เอซิด, ผ่าตัดหัวใจ

บทคัดย่อ

ทรานซามิค เอซิด เป็นยาที่มีข้อบ่งใช้สำหรับห้ามเลือดในการผ่าตัดใหญ่หลายชนิด ซึ่งรวมถึงการผ่าตัดหัวใจที่มีการใช้ยาในขนาดสูงกว่าการผ่าตัดชนิดอื่น ๆ พบรายงานการเกิดอาการชักชนิดเกร็งกระตุกของกล้ามเนื้อได้ ปัจจัยเสี่ยงเกิดจากการที่มีระดับ ทรานซามิค เอซิด ในเลือดและน้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังสูง ร่วมกับมีปัจจัยอื่นที่ทำให้มีการขจัดยาออกจากร่างกายลดลง สามารถป้องกันโดยการเลือกใช้ขนาดยาต่ำที่สุดที่มีประสิทธิภาพในการห้ามเลือดจากการผ่าตัด สำหรับการรักษาอาการชักที่เกิดจาก ทรานซามิค เอซิด ในปัจจุบันเป็นแบบประคับประคอง

กรณีศึกษาเป็นผู้ป่วยชายไทย อายุ 60 ปี มีโรคประจำตัวเป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย เข้ารับการผ่าตัดลิ้นหัวใจและได้รับ ทรานซามิค เอซิด ชนิดฉีดในระหว่างการผ่าตัดรวมทั้งหมด 104 มิลลิกรัม/กิโลกรัม หลังออกมาจากห้องผ่าตัด 6 ชั่วโมง ผู้ป่วยมีอาการชักเกร็งกระตุกทั้งตัว จากผลตรวจร่างกาย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง และติดตามตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง 24 ชั่วโมง แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นอาการชักจากการได้รับ ทรานซามิค เอซิด ขนาดสูง ทำให้เกิดอาการชักในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง

จากกรณีศึกษา แสดงให้เห็นว่าการใช้ ทรานซามิค เอซิด ในการผ่าตัดหัวใจโดยใช้ขนาดยาที่เหมาะสมมีความสำคัญ ดังนั้น ควรมีการปรับขนาดยาตามค่าการทำงานของไตเพื่อป้องกันอาการชักจากยา และเภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการช่วยสืบค้นสาเหตุและปัจจัยด้านยาที่อาจทำให้เกิดอาการชักหลังผ่าตัดหัวใจ

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

วริสสาร์ กอบเพ็ชรหยก, ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ภ.บ.

References

Pabinger I, Fries D, Schöchl H, Streif W, Toller W. Tranexamic acid for treatment and prophylaxis of bleeding and hyperfibrinolysis. Wien Klin Wochenschr. 2017;129(9-10):303-16.

Earnshaw C, Poole M. Tranexamic acid. Basic sciences. ATOTW. 2019;406:1-6.

Hunt BJ. The current place of tranexamic acid in the management of bleeding. Anaesthesia. 2015;70 Suppl 1:50-3. doi:10.1111/anae.12910.

Habbab LM, Semelhago L, Lamy A. Topical use of tranexamic acid in cardiac surgery: A meta-analysis. Thorac Cardiovasc Surg. 2020;68(3):212-8.

Braile MCVB, Sabino SB, Sternieri GB, Verdi LB, Mustafa EM, Ferreira VRR, et al. Systematic review of major outcomes of tranexamic acid in cardiac surgery. Health Sci J. 2019;13(4:669):1-5.

Koster A, Faraoni D, Levy JH. Antifibrinolytic therapy for cardiac surgery: An update. Anesthesiology. 2015;123(1):214-21.

Wahba A, Milojevic M, Boer C, De Somer FM, Gudbjartsson T, van den Goor J, et al. 2019 EACTS/EACTA/EBCP guidelines on cardiopulmonary bypass in adult cardiac surgery. Eur J Cardiothorac Surg. 2020;57(2):210-51.

Guo J, Gao X, Ma Y, Lv H, Hu W, Zhang S, et al. Different dose regimes and administration methods of tranexamic acid in cardiac surgery: A meta-analysis of randomized trials. BMC Anesthesiol. 2019;19(1):129.

Levy JH, Koster A, Ouinones QJ, Milling TJ, Key NS. Antifibrinolytic therapy and perioperative considerations. Anesthesiology. 2018;128(3):657-70.

Myles PS, Smith JA, Forbes A, Silbert B, Jayarajah M, Painter T, et al. Tranexamic acid in patients undergoing coronary-artery surgery. N Engl J Med. 2017;376(2):136-48.

Pagano D, Milojevic M, Meesters MI, Benedetto U, Bolliger D, von Heymann C, et al. 2017 EACTS/EACTA guidelines on patient blood management for adult cardiac surgery. Eur J Cardiothorac Surg. 2018;53(1):79-111.

Picetti R, Shakur-Still H, Medcalf RL, Standing JF, Roberts I. What concentration of tranexamic acid is needed to inhibit fibrinolysis? A systematic review of pharmacodynamics studies. Blood Coagul Fibrinolysis. 2019;30(1):1-10.

Wellington K, Wagstaff AJ. Tranexamic acid: A review of its use in the management of menorrhagia. Drugs. 2003;63(13):1417-33.

Sigaut S, Tremey B, Ouattara A, Couturier R, Taberlet C, Grassin-Delyle S, et al. Comparison of two doses of tranexamic acid in adults undergoing cardiac surgery with cardiopulmonary bypass. Anesthesiology. 2014;120(3):590-600.

Lecker I, Wang DS, Whissell PD, Avramescu S, Mazer CD, Orser BA. Tranexamic acid-associated seizures: Causes and treatment. Ann Neurol. 2016;79(1):18-26.

Manji RA, Grocott HP, Leake J, Ariano RE, Manji JS, Menkis AH, et al. Seizures following cardiac surgery: The impact of tranexamic acid and other risk factors. Can J Anaesth. 2012;59(1):6-13.

Hulde N, Zittermann A, Deutsch MA, von Dossow V, Gummert JF, Koster A. Tranexamic acid and convulsive seizures after isolated coronary artery bypass surgery: The role of cardiopulmonary bypass and renal function. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2020;30(4):538-40.

Jerath A, Yang QJ, Pang KS, Looby N, Reyes-Garces N, Vasiljevic T, et al. Tranexamic acid dosing for cardiac surgical patients with chronic renal dysfunction: A new dosing regimen. Anesth Analg. 2018;127(6):1323-32.

Kalavrouziotis D, Voisine P, Mohammadi S, Dionne S, Dagenais F. High-dose tranexamic acid is an independent predictor of early seizure after cardiopulmonary bypass. Ann Thorac Surg. 2012;93(1):148-54.

Lin Z, Xiaoyi Z. Tranexamic acid-associated seizures: A meta-analysis. Seizure. 2016;36:70-3.

Tschernatsch M, Juenemann M, Alhaidar F, El Shazly J, Butz M, Meyer M, et al. Epileptic seizure discharges in patients after open chamber cardiac surgery-a prospective prevalence pilot study using continuous electroencephalography. Intensive Care Med. 2020;46(7):1418-24.

Hunter GR, Young GB. Seizures after cardiac surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2011;25(2):299-305.

Chen HY, Albertson TE, Olson KR. Treatment of drug‐induced seizures. Br J Clin Pharmacol. 2016;81(3):412-9.

Gottesman RF, McKhann GM, Hogue CW. Neurological complications of cardiac surgery. Semin Neurol. 2008;28(5):703-15.

Nardone R, Brigo F, Trinka E. Acute symptomatic seizures caused by electrolyte disturbances. J Clin Neurol. 2016;12(1):21-33.

Soifer JT, Kim HT. Approach to metabolic alkalosis. Emerg Med Clin N Am. 2014;32(2):453-63.

Murphy K, Delanty N. Drug-induced seizures. CNS drugs. 2000;14(2):135-46.

Wanleenuwat P, Suntharampillai N, Iwanowski P. Antibiotic-induced epileptic seizures: Mechanisms of action and clinical considerations. Seizure. 2020;81:167-74.

Grill MF, Maganti RK. Neurotoxic effects associated with antibiotic use: Management considerations. Br J Clin Pharmacol. 2011;72(3):381-93.

Arkaravichien T. Cephalosporins induced seizures. Srinagarind Med J. 2009;24(2):173-6.

Brouwer ME, McMeniman WJ. Seizures following cardiopulmonary bypass. J Extra Corpor Technol. 2016;48(3):137-40.

Lee T, Warrick BJ, Sarangarm P, Alunday RL, Bussmann S, Smolinske SC, et al. Levetiracetam in toxic seizures. Clin Toxicol. 2018;56(3):175-81.

Jerath A, Yang QJ, Pang KS, Looby N, Reyes-Garces N, Vasiljevic T, et al. Tranexamic acid dosing for cardiac surgical patients with chronic renal dysfunction: A new dosing regimen. Anesth Analg. 2018;127(6):1323-32.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-04-2022