ดูพิลูแมบ ยารักษาโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง

ผู้แต่ง

  • วิภาณี อุไรสกุล ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • นิติ โอสิริสกุล ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • รุ้งรดา โลนุช ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี

คำสำคัญ:

โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง, ดูพิลูแมบ

บทคัดย่อ

ดูพิลูแมบเป็นยากลุ่ม monoclonal antibody ของมนุษย์ ออกฤทธิ์ยับยั้งการส่งสัญญาณของ interleukin-4 (IL-4) และ interleukin-13 (IL-13) โดยจับแบบเจาะจงกับหน่วยย่อย interleukin-4 receptor alpha (IL-4Rα) ของ IL-4 receptor ชนิดที่ 1 และ 2 โดยยับยั้งการส่งสัญญาณของ IL-4 ผ่านตัวรับชนิดที่ 1 และยับยั้งการส่งสัญญาณของ IL-4 และ IL-13 ผ่านตัวรับชนิดที่ 2 ทำให้ยับยั้งการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและการหลั่งไซโตไคน์ของ T-helper cell type 2 (Th2) ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการเกิดโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ยามีข้อบ่งใช้เพื่อรักษาโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังที่มีอาการระดับปานกลางและรุนแรง ในผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ที่ไม่ตอบสนองต่อยาทาหรือมีข้อจำกัดในการใช้ยาทา จากงานวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาดูพิลูแมบและยาหลอก พบว่ายาสามารถลดความรุนแรงของโรค ลดอาการคัน ลดความกังวลและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย อาการไม่พึงประสงค์จากยาที่พบมาก คือ เยื่อบุตาอักเสบ และ ปฏิกิริยาบริเวณที่ฉีด

Author Biographies

วิภาณี อุไรสกุล, ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภ.บ.

นิติ โอสิริสกุล, ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภ.บ.

รุ้งรดา โลนุช, ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภ.บ.

References

Eichenfield LF, Tom WL, Chamlin SL, Feldman SR, Hanifin JM, Simpson EL, et al. Guidelines of care for the management of atopic dermatitis: diagnosis and assessment of atopic dermatitis. J Am Acad Dermatol. 2014;70(2):338–51. doi: 10.1016/j.jaad.2013.10.010.

Kim J, Kim BE, Leung DYM. Pathophysiology of atopic dermatitis: clinical implications. Allergy Asthma Proc. 2019; 40(2): 84-92. doi: 10.2500/aap.2019.40.4202.

Kulthanan K, Tuchinda P, Nitiyarom R, Chunharas A, Chantaphakul H, Aunhachoke K, et al. Clinical practice guidelines for the diagnosis and management of atopic dermatitis. Asian Pac J Allergy Immunol. 2021;39(3):145-55. doi: 10.12932/AP-010221-1050.

Wollenberg A, Kinberger M, Arents B, Aszodi N, Avila Valle G, Barbarot S, et al. European guideline (EuroGuiDerm) on atopic eczema: part I - systemic therapy. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2022;36(9):1409-31. doi: 10.1111/jdv.18345.

Gooderham MJ, Bissonnette R, Grewal P, Lansang P, Papp KA, Hong CH. Approach to the assessment and management of adult patients with atopic dermatitis: a consensus document. section II: tools for assessing the severity of atopic dermatitis. J Cutan Med Surg. 2018; 22(1_suppl):10S-6S. doi: 10.1177/1203475418803628.

Obradovic M, Lal A, Liedgens H. Validity and responsiveness of EuroQol-5 dimension (EQ-5D) versus Short Form-6 dimension (SF-6D) questionnaire in chronic pain. Health Qual Life Outcomes. 2013;11:110. doi: 10.1186/1477-7525-11-110.

Sanofi. Dupixent® [package insert]. Bangkok (Thailand): Sanofi; 2021.

Harb H, Chatila TA. Mechanisms of dupilumab. Clin Exp Allergy. 2020;50(1):5-14. doi: 10.1111/cea.13491.

Merative Micromedex. Dupilumab [Internet]. n.p.: Merative US L.P.; 2023 [cited 2023 March 19]. Available from: www.micromedexsolutions.com

Blauvelt A, Simpson EL, Tyring SK, Purcell LA, Shumel B, Petro CD, et al. Dupilumab does not affect correlates of vaccine-induced immunity: a randomized, placebo-controlled trial in adults with moderate-to-severe atopic dermatitis. J Am Acad Dermatol. 2019;80(1):158-67. doi: 10.1016/j.jaad.2018.07.048.

Akhtar NH, Khosravi-Hafshejani T, Akhtar D, Dhadwal G, Kanani A. The use of dupilumab in severe atopic dermatitis during pregnancy: a case report. Allergy Asthma Clin Immunol. 2022;18(1):9. doi: 10.1186/s13223-022-00650-w.

Patruno C, Napolitano M, Argenziano G, Peris K, Ortoncelli M, Girolomoni G, et al. Dupilumab therapy of atopic dermatitis of the elderly: a multicentre, real-life study. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2021;35(4):958-64. doi: 10.1111/jdv.17094.

Thaçi D, Simpson EL, Deleuran M, Kataoka Y, Chen Z, Gadkari A, et al. Efficacy and safety of dupilumab monotherapy in adults with moderate-to-severe atopic dermatitis: a pooled analysis of two phase 3 randomized trials (LIBERTY AD SOLO 1 and LIBERTY AD SOLO 2). J Dermatol Sci. 2019;94(2):266–75. doi: 10.1016/j.jdermsci.2019.02.002.

Blauvelt A, de Bruin-Weller MS, Gooderham M, Cather JC, Weisman J, Pariser D, et al. Long-term management of moderate-to-severe atopic dermatitis with dupilumab and concomitant topical corticosteroids (LIBERTY AD CHRONOS): a 1-year, randomised, double-blinded, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2017;389(10086):2287-303. doi: 10.1016/S0140-6736(17)31191-1.

Kamphuis E, Boesjes CM, Loman L, Bakker DS, Poelhekken M, Zuithoff NPA, et al. Dupilumab in daily practice for the treatment of pediatric atopic dermatitis: 28-week clinical and biomarker results from the BioDay registry. Pediatr Allergy Immunol. 2022;33(12):e13887. doi: 10.1111/pai.13887.

Paller AS, Simpson EL, Siegfried EC, Cork MJ, Wollenberg A, Arkwright PD, et al. Dupilumab in children aged 6 months to younger than 6 years with uncontrolled atopic dermatitis: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2022;400(10356):908-19. doi: 10.1016/S0140-6736(22)01539-2.

de Bruin-Weller MS, Thaçi D, Smith CH, Reich K, Cork MJ, Radin A, et al. Dupilumab with concomitant topical corticosteroid treatment in adults with atopic dermatitis with an inadequate response or intolerance to ciclosporin A or when this treatment is medically inadvisable: a placebo-controlled, randomized phase III clinical trial (LIBERTY AD CAFÉ). Br J Dermatol. 2018;178(5):1083-101. doi: 10.1111/bjd.16156.

de Bruin-Weller MS, Serra-Baldrich E, Barbarot S, Grond S, Schuster C, Petto H, et al. Indirect treatment comparison of baricitinib versus dupilumab in adults with moderate-to-severe atopic dermatitis. Dermatol Ther (Heidelb). 2022;12(6):1481-91. doi: 10.1007/s13555-022-00734-w.

Bieber T, Simpson EL, Silverberg JI, Thaçi D, Paul C, Pink AE, et al. Abrocitinib versus placebo or dupilumab for atopic dermatitis. N Engl J Med. 2021;384(12):1101-12. doi: 10.1056/NEJMoa2019380.

Zimmermann M, Rind D, Chapman R, Kumar V, Kahn S, Carlson J. Economic evaluation of Dupilumab for moderate-to-severe atopic dermatitis: a cost-utility analysis. J Drugs Dermatol. 2018;17(7):750-6.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

31-12-2023