ประสบการณ์การจัดการศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยนน้ำท่วมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Authors

  • อังคณา ช่วยค้ำชู

Keywords:

ประสบการณ์การจัดการ, ศูนย์พักพิง, ผู้ประสบภัยน้ำท่วม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, management experience, shelter, flood victims, Thammasat University

Abstract

บทคัดย่อ : ศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา บทความนี้น้ำเสนอ 1) กำเนิดของศูนย์พักพิง ได้แก่ สถานการณ์ปัญหาน้ำท่วมและการตัดสินใจเปิดศูนย์พักพิง 2) การบริหารจัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิง ได้แก่ ทีมบริหารจัดการศูนย์พักพิง อาสาสมัครผู้ให้ความช่วยเหลือ เช่น บุคลากรและกลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และจิตอาสาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ลักษณะผู้ประสบภัยและความต้องการความช่วยเหลือ การดำเนินงานในศูนย์พักพิง โดยเน้นการจัดการด้านสุขภาพภายในศูนย์พักพิง และ 3) การสิ้นสุดของศูนย์พักพิง ได้แก่ เหตุผลในการปิดศูนย์พักพิง และการบริหารจัดการเมื่อปิดศูนย์พักพิง พร้อมทั้งนำเสนอบทเรียนรู้จากการบริหารจัดการ “ศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” บทสรุปและข้อเสนอแนะแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้บริหาร/ทีมอาสาสมัคร/ทีมสุขภาพ โดยเฉพาะบุคลากรทางการพยาบาล เพื่อเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมรับภาวะพิบัติภัยในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
ช่วยค้ำชู อ. ประสบการณ์การจัดการศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยนน้ำท่วมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. TJNC [Internet]. 2013 Sep. 14 [cited 2023 Jan. 30];27:44-59. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/11630

Issue

Section

บทความวิชาการ