สารจากบรรณาธิการ

Authors

  • สายพิณ เกษมกิจวัฒนา

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
เกษมกิจวัฒนา ส. สารจากบรรณาธิการ. TJNC [Internet]. 2013 Sep. 14 [cited 2022 Nov. 27];27. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/11638