การนอนไม่หลับและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

Authors

  • สุดารัตน์ ชัยอาจ
  • พวงพะยอม ปัญญา

Abstract

การนอนไม่หลับเป็นปัญหาสุขภาพที่มีความสำคัญและพบได้บ่อยที่สุด ในบรรดาปัญหาของการนอนหลับ การนอนไม่หลับส่งผลระทบต่อการดำเนินชีวิตของบุคคลทำให้เกิดผลเสียในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อาชีพ และ เศรษฐกิจ ในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายลักษณะและกลไกการเกิดการนอนไม่หลับจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมตามแนวคิดการนอนไม่หลับ สปิลแมน ซึ่งมีปัจจัยร่วมกัน 3 ปัจจัย อันได้แก่ ปัจจัย โน้มนำ (predisposing factors) ปัจจัยกระตุ้น (precipitating factors) และ ปัจจัยคงอยู่ (perpetuating factors)

คำสำคัญ : การนอนไม่หลับ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-22

How to Cite

1.
ชัยอาจ ส, ปัญญา พ. การนอนไม่หลับและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 22 [cited 2023 Jan. 28];20(2):1. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2241

Issue

Section

บทความวิชาการ