วารสารแพทย์ แพทย์เขต4-5 และการวัดดัชนีผลกระทบการอ้างอิง

ผู้แต่ง

  • Sunai Janchai, M.D.

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Sunai Janchai, M.D.

โรงพยาบาลนครปฐม

References

1. Garfield E. The history and meaning of journal impact factor. JAMA 2006;295:90-3.

2. Intell ectaul property & science ; Science citation ider expanded.

3. Seglen PO. Why the impact factor of journal should not be used for evaluation research. BMJ 1997;314(7079):498-502.

4. Zietman AL. Too much impact? Scientific journals and the “impact factor”. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2014;90(2):246-8.

5. ประวัติความเป็นมาของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย. [วันที่สืบค้น 27 มี.ค. 58]. เข้าถึงได้จากURL: https:// www.kmutt.ac.th/jif/public_html/history.html

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-03-30

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>