สถานการณ์และการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • Sunai Janchai, M.D.

คำสำคัญ:

เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. คณะกรรมการประสานและบูรณาการงานด้านการดื้อยาต้านจุลชีพ. ภูมิทัศน์ของสถานการณ์และการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์; 2558.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-28

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>