จริยธรรมในการพิมพ์เพื่อเผยแพร่วิชาการ

ผู้แต่ง

  • Sunai Janchai, M.D.

คำสำคัญ:

การรับรู้,, การอนุรักษ์, ความเต็มใจที่จะจ่าย,, มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์, ยางนา, (Awareness,Conservation, Economic value, Willingness to pay, Yangna)

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-05-14