สิ่งแปลกปลอมที่เป็นกระดูกของคู่กรณี ในอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ (รายงานผู้ป่วย 1 ราย)

ผู้แต่ง

  • Walllop Adulkasem, M.D. ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

บทคัดย่อ

สิ่งแปลกปลอมที่ตกค้างในร่างกายหลัง จากได้รับอุบัติเหตุจราจร สามารถพบได้ เช่น เศษแก้ว ไม้ ดิน ทราย แต่ยังไม่เคยมีรายงานว่าพบมีเศษกระดูกในแผลจากเหยื่อรายอื่น ผู้ป่วยชายอายุ 21 ปี ได้รับอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชน มีแผลที่หัวเข่า มีเศษกระดูกจากกระดูกหน้าแข้งของผู้ป่วยคู่กรณี ตกค้างในแผล ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด นำเศษกระดูกออก ตกแต่งบาดแผล และได้รับการตรวจเลือด เพื่อหารอยโรคที่สามารถติดต่อได้จากเลือด หรือกระดูก ซึ่งได้ผลลบ

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Walllop Adulkasem, M.D., ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลนครปฐม

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-05-24