ผลการผ่าตัดแก้ไขพังผืดใต้ลิ้นในทารกแรกเกิดกับการดูดนมแม่ในโรงพยาบาลนครปฐม

ผู้แต่ง

  • Saowanee Janchai, B.Sc. Nursing กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม

บทคัดย่อ

This was a descriptive retrospective study aimed to determine efficacy of releasing operation for tougue tie and maternal satisfaction. 66 neonates born in Nakhonpathom hospital and diagnosed as tongue tie between February 2007 - February 2010 were enrolled. The studied neonates were classified into operative and non-operative groups ( 31 and 35 neonates respectively), Their age ranged from 1 to 6 days and weight was more than 2,500 gram. Both groups of the mothers obtained same intervening coaching about nursing her babies. Factors used to compare results of treatments were strength of sucking, latching, neonatal weight gain and maternal nipple pain during nursing. The statistics used were mean, S.D., per-cent and t-test.

Results showed statistical significance of greater weight gain of the neonates in operative group than non-operative group (p = 0.05). There was also significantly less nipple pain during nursing in both groups of mother at post intervention assessmemt than pre- intervention (p = 0.05) but the satisfaction of the operative group was significantly greater than the non ñoperative group (p = 0.05).

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Saowanee Janchai, B.Sc. Nursing, กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม

ศศ.ม. จิตวิทยาชุมชน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-05-29

Most read articles by the same author(s)