การใช้ External Fixator ในการรักษาอาการบาดเจ็บทางมือ

ผู้แต่ง

  • Sitti Praphasawad, M.D. กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม

บทคัดย่อ

This report presents a case of crush right hand injury in a 35 years old Thai male who had an accident from machine in factory. There was opened wound and avulsion skin at the index and middle fingers. Proximal and middle phalanx of index and middle fingers was exposed with comminuted fracture. He underwent an operation by application of the instrument from needles no. 20 and K-wires as an external fixator. After operation about 6 weeks he had improved right hand movement and we could successfully keep both of his fingers.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Sitti Praphasawad, M.D., กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม

ว.ว. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-05-29