การผ่าตัด ตัดถุงน้ำดี โดยการส่องกล้อง แบบแผลเดียว ในโรงพยาบาลนครปฐม

ผู้แต่ง

  • Thiti Sawaengtham, M.D. กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลนครปฐม

บทคัดย่อ

     Laparoscopic cholecystectomy is now standard treatment of gallstone disease and has traditionally been performed using multiple small sites. Single incision laparoscopic surgery has emerged as an alternative technique to improve cosmesis and minimize complications associated with multiple incisions like pain and longer hospital stay. From January 2010 to December 2012, twenty patients were operated by SILS-C technique. Surgical indication, operative time, length of stay and surgical complications were recorded.

     In conclusion, the Single Incision Laparoscopic Cholecystectomy (SILS-C) resulted in less surgical scars, good cosmesis and less pain. The SILS-C can be used as a standard procedure.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Thiti Sawaengtham, M.D., กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลนครปฐม

ว.ว. ศัลยศาสตร์

อ.ว. ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-02