ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ ต่อความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และสภาวะสุขภาพของพระสงฆ์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ผู้แต่ง

  • Detwan Ratchatanaphan, M.D. กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี

บทคัดย่อ

     The purpose of this research was to study the effectiveness of health promoting program on knowledge, self-care behaviors and health status of Buddhist Monks in Photharam District, Ratchaburi. The study was a quasi-experimental research with one experimental group. The sample was Buddhist Monks who stayed in monastery during the rainy season March 2011 to March 2012. The sample group received health promoting program, integrated with the theory of PRECEDE Framework during March-April 2011. Data collection was done before the experiment and afterwards by using a questionnaire and health evaluation form. Data analysis was performed by computing frequency, percentage, arithmetic mean, z-test and paired sample t-test were used for statistical tests.

     The research results showed that after the program Buddhist Monks’ knowledge and normal blood pressure levels significantly increased (p < 0.0005 and p < 0.001 respectively) but moderate and severe levels of hypertension significantly decreased (p = 0.008 and p = 0.015 respectively). Buddhist Monks smoking ceassation significantly increased (p = 0.035). Their hospital admissions rate significantly decreased (p < 0.001)

     The research results showed that health promoting program were effective on knowledge, self-care behaviors and health status of Buddhist Monks. Therefore, health promoting program could be beneficial and used as guideline on health-care enhancing activities for other Buddhist Monks.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Detwan Ratchatanaphan, M.D., กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ว.ว. อายุรศาสตร์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-05

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ